Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Sevgili öğrencilerimiz,

Sanayinin üniversitesi olan Ostim Teknik Üniversitesi, iş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir iş birliği içinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kurulmuştur. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bu misyonla, çağdaş, özgün tasarımlar gerçekleştirecek çok donanımlı ve nitelikli tasarımcıları yetiştirmek için eğitim-öğretim programını kurgulayarak, çok yönlü iç mimar ve çevre tasarımcıları ve endüstriyel tasarımcılar mezun edebilmeyi öz görevi olarak görmektedir.

Fakültemizin hedefi, insan-mekân-toplum-çevre ilişkilerini ve kullanıcı ihtiyaçlarını iyi analiz edebilen, güncel malzeme, teknik ve teknolojiyi takip edip kullanabilen, tarih ve çevre bilinci olan, eleştirel bakış açısına sahip, estetik, yaratıcı ve ekonomik çözümler sunan, disiplinler arası çalışmaya ve ekip çalışmalarına yatkın, girişimci iç mimar ve çevre tasarımcıları ve endüstriyel tasarımcılar yetiştirmektir.

Ostim Teknik Üniversitesi’nin sahip olduğu vizyonla, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım eğitim programında benimsenen eğitim modelinde yer alan İş Yeri Uygulaması dersleri ile öğrenciler birinci sınıftan itibaren iş yerlerinde ve uygulama sahalarında deneyim kazanarak daha mezun olmadan sektör tecrübesi edineceklerdir. Öğrencilerimiz, sektör deneyimi ile birlikte müfredatta yer alan uygulamalı ve teorik derslerden edindikleri kazanımlar ile, biçim ve işlevi teknoloji, sanat ve bilim ile bütünleştirerek çağdaş standartlarda tasarım ve uygulama becerisine sahip meslek insanları olacaklardır.